Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Modernizacja peronów, wiat i przejścia na stacji Zielona Góra

Ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia na modernizację stacji Zielona Góra wyczytać można następujące zamierzenia:
1. Peron 1A (nowy)
Będzie on długości 200 metrów, szerokości 3,76 m i wysokości 0,55 m ponad główkę szyny. Będzie on wygrodzony od strony północnej, dojście na ten peron będzie prowadziło z peronu 1. Nawierzchnię peronu stanowić będzie płyta antypoślizgowa w kolorze wiśniowym oraz szara kostka brukowa. Utworzenie tego peronu będzie wymagało podjęcia prac rozbiórkowych, które dotyczyć będą rampy przy torach nr 8 i 10, budynku wagi wagonowej w okolicy rampy oraz korekty wysuniętego zadaszenia magazynu towarowego. Skróceniu ulegnie tor nr 6, który będzie się kończył wcześniej niż obecnie. Z elementów małej architektury planuje się montaż stalowych siedzisk w kolorze niebieskim, 1 wiaty typu lekkiego z profilami aluminiowymi i wypełnieniem z płyt poliwęglanowych wraz z siedziskami i koszami na śmieci, 2 tablic z nazwą stacji jednej w okolicy wejścia na peron, drugiej na końcu peronu (obie dwustronne). Tło tablicy będzie w kolorze białym, a napisy w kolorze czarnym. Oprócz tego na wejściu na peron 1a będzie zamontowana 1 gablota informacyjna oraz dwustronna tabliczka z numerem peronu i toru posadowiona na słupie oświetleniowym. Oświetlenie peronu stanowić będzie 8 latarni umiejscowionych na betonowych słupach. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą czujnika zmierzchowego oraz zegara astronomicznego. Budowa peronu 1 a wymusi zelektryfikowanie torów nr 6 i 8. Aby możliwy był wjazd/wyjazd z toru nr 8 przy tym peronie zostanie zabudowany semafor H²m.
2. Roboty torowe
Tor nr 1 planuje się wymianę nawierzchni od km 153,305,02 do km 154,994,81, zabudowę nowych rozjazdów zwyczajnych nr 1, 2, 6, 14, 17, 87, zabudowę nowego rozjazdu krzyżowego nr 74, likwidację rozjazdu nr 88.
Tor nr 2 planuje się jego regulację w profilu układu torowego od km 153,218 do km 153,408, likwidację rozjazdu nr 3, zabudowę rozjazdu nr 5. Nowy rozjazd nr 5 będzie zlokalizowany na wys. Wschodniego krańca peronu 3, umożliwi on poruszanie się pomiędzy torami nr 2 i 1 bez konieczności wpuszczania pociągów na przejazd kat. A w km 153,218. Tory nr 1 i 2 mają być wyposażone w szyny 60E1/UIC60 zgrzane w tor bezstykowy, a podkłady strunobetonowe z przytwierdzeniem sprężystym typu SB.
Tor nr 3 planuje się regulację od km 153,644,53 do km 153,856,13, regulację rozjazdów nr 13, 18 i 71, likwidację rozjazdu nr 89.
Tory nr 6 i 8 planuje się kompleksową wymianę nawierzchni obejmującą demontaż istniejącej nawierzchni (szyny, podkłady, podsypka), rozbiórkę budynku wagi wagonowej, rozbiórkę rampy załadunkowej, budowę nowego toru z szyn 49E1 na podkładach drewnianych z mocowaniem typu K oraz strunobetonowych z przytwierdzeniem typu SB, zabudowę rozjazdu zwyczajnego nr 67 na podrozjezdnicach z drewna twardego, ustawienie stalowych kozłów oporowych. W zakresie robót rozjazdowych planuje się wymianę napędów w torach głównych zasadniczych obu okręgów nastawniczych na elektryczne z kontrolą zajętości oparty na liczeniu osi.
3. Peron nr 1
Długość tego peronu nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosić 250 metrów. Peron zostanie podwyższony z wys. 0,35 m do 0,55 m ponad główkę szyny. Zmianie ulegnie także szerokość peronu z obecnego przedziału od 5,70 m do 8,00 m do przedziału od 5,20 m do 6,50 m. Peron zostanie odwodniony i spływ wód będzie się odbywał do kanalizacji ogólnospławnej. Zmianie ulegnie nawierzchnia, nowa będzie wykonana z kostki betonowej. Nie planuje się wymiany wiaty oraz oświetlenia nad tym peronem. Kolorystyka nawierzchni analogiczna jak w przypadku peronu 1a.
4. Peron nr 2
Peron zostanie nieznacznie wydłużony z 395 m do 400 m, powierzchnia peronu ulegnie powiększeniu. Zmieni się także wysokość z 30 cm do 0,55 m ponad główkę szyny. Zmianie ulegnie nawierzchnia, w miejsce asfaltowej pojawi się nawierzchnia z szarej kostki betonowej. Wody spływające z peronu zostaną włączone do kanalizacji. Wiata nad peronem zostanie rozebrana w całości, w jej miejsce planuje się zabudowę 2 małych wiat peronowych posadowionych na profilach aluminiowych z wypełnieniem poliwęglanowym. Wiaty będą wyposażone w siedziska, kosze na śmieci. Z innych elementów małej architektury pojawią się 2 dwustronne tablice z nazwą stacji, 2 sztuki tablic z numerem toru i peronu oraz 1 gablota informacyjna. Oświetlenie zostanie wykonane na nowych słupach z wykorzystaniem istniejących opraw i dodatkowych. Kolorystyka nawierzchni analogiczna jak w przypadku peronu 1a.
5. Peron nr 3
Peron zostanie nieznacznie skrócony z 227 m do 215 m. Zmieni się także wysokość z 35 cm do 0,55 m ponad główkę szyny. Zmianie ulegnie nawierzchnia, w miejsce asfaltowej pojawi się nawierzchnia z szarej kostki betonowej. Wody spływające z peronu zostaną włączone do kanalizacji. Wiata nad peronem zostanie rozebrana w całości, w jej miejsce planuje się zabudowę 2 małych wiat peronowych posadowionych na profilach aluminiowych z wypełnieniem poliwęglanowym. Wiaty będą wyposażone w siedziska, kosze na śmieci. Z innych elementów małej architektury pojawią się 2 dwustronne tablice z nazwą stacji, 2 sztuki tablic z numerem toru i peronu oraz 1 gablota informacyjna. Oświetlenie zostanie wykonane na nowych słupach z wykorzystaniem istniejących opraw i dodatkowych. Kolorystyka nawierzchni analogiczna jak w przypadku peronu 1a.
6. Przejście pod torami w km 153,905
Planuje się wyburzenie wejścia zna peron 2 w kierunku wschodnim, rozbiórkę schodów do opocznika, demontaż wiaty nad przejściem. Prace budowlane obejmą utworzenie dojść do szybów windowych od strony peronów 2 i 1, naprawę izolacji konstrukcji nośnej, naprawę posadzki, naprawę stropu oraz montaż nowych balustrad. Szyby windowe będą zlokalizowane przy peronie nr 2 w miejscu rozebranych schodów w kierunku wschodnim, przy peronie 1 po przeciwnej stronie schodów prowadzących do przejścia podziemnego od strony budynku dworcowego. Szyb windowy na zewnątrz będzie się znajdował w konstrukcji stalowej z obudową szklaną. Elementy metalowe zaplanowano w kolorystyce niebieskiej.
7. Wiadukt w km 154,705 (nad ul. Batorego)
Planuje się prace polegające na odsłonięciu konstrukcji pomostu i oceny stanu jego elementów, zakłada się też demontaż i montaż wymienionych elementów pomostu, oczyszczenie blach niecynkowanych i górnej części dźwigarów głównych, zabezpieczenie antykorozyjne, nową izolację, uszczelnienie dylatacji, poprzecznych, uszczelnienie i udrożnienie odwodnienia przęsła blachownicowego, odwodnienie przyczółków, zabezpieczenie antykorozyjne przęsła blachownicowego, oczyszczenie płaszczyzn ceramicznych przyczółków, zabezpieczenie elementów betonowych oraz ewentualne pokrycie powłoką antygraffitti.
8. System dynamicznej informacji pasażerskiej
Będzie się on składać z następujących elementów:
a) przetwornik do transmisji głosu z serwera;
b) wyświetlacze peronowe 2 stronne (3 szt. peron 1, 2 szt. na peronach 1a i 3, 10 szt. na peronie 2);
c) jednostronny wyświetlacz peronowy 2 szt. przy wyjściu z przejścia pod torami na peron 2 po jednym na każdy tor;
d) tablice odjazdów/przyjazdów (po 1 szt. na peronach 1, 1a i 3 i 2 szt. na peronie 2);
e) infokioski zewnętrzne (po 2 szt. na peronach 1, 1a i 3 oraz 4 szt. na peronie 2);
f) czujniki ruchu;
g) zegary stacyjne dwustronne po 2 szt. na peronach 1, 1a i 3 i 4 szt. na peronie 4);
h) kamery i urządzenia z nimi powiązane.
9. Przejazd w km 153,208
Planuje się pozostawienie go jak kategorii A. W ramach prac drogowych planuje się wymianę płyt przejazdowych na małowymiarowe typu „Mirosław”. Przejazd zostanie odwodniony z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji, zostanie także doposażony w chodnik dla pieszych. W ramach automatyki kolejowej planuje się wymianę urządzeń srk (nowe sygnalizatory – 2 po dwie latarnie i sygnał akustyczny oraz 1 dwulatarniowy bez sygnału akustycznego, montaż kontenera srk po południowo – wschodniej stronie torów, wymianę napędów, montaż komputera oraz urządzeń sterowania sygnalizacją w nastawni ZGA).

Kalendarium przebudowy:
26 czerwca 2015 rozpoczęto prace związane z demontażem toru nr 6, zostanie on srócony z uwagi na zamierzoną budowę peronu 1A.

28 czerwca 2015 rozebrano tor nr 6, trwa rozbiórka toru nr 8, galeria zdjęć jest dostępna tutaj.

6 lipca 2015 zamknięto tory nr 1 i 3. Tor nr 8 został rozebrany, trwa porządkowanie podtorza po likwidacji torów na 6 i 8. Zdjęcia postępów prac można zobaczyć tutaj.

Sierpień 2015 trwa układanie krawędzi peronowej peronu 1a od strony toru nr 4, w zachodniej części stacji ułożono już nowe podkłady na torach nr 6 i 8. 12.08.2015 postępują prace przy budowie peronu 1a, ułożono już krawędzie peronowe od strony toru nr 4 i od strony nr 8. Budowlańcy przygotowują się do ułożenia płyt przejściowych. Ogrodzono część peronu 2 od strony toru nr 1, który został rozebrany. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.
28 sierpnia trwał montaż wysięgów na słupach trakcyjnych. Dach magazynu towarowego został skrócony, by nie kolidować z przebiegiem przewodów sieci trakcyjnej. Trwały także prace przy wyburzaniu peronu 2. Wymieniono rozjazdy na tory nr 6 i 8.

Wrzesień 2015 peron 1a został ukończony, rozpoczęto wyburzanie północnej części peronu 2. Likwidacji ulegało przedłużenie wiaty, stara wiata w kolorze biało - niebieskim została skrócona do 3 przęseł, z uwagi na likwidację części peronu 2 na wschód od przejścia pod torami.

Listopad 2015 ukończono nawierzchnię peronu 2 od strony północnej (toru nr 1). Rozpoczęto wyburzanie części południowej położonej przy torze nr 2. Peron 1a ogrodzono, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy zacznie być wykorzystywany w ruchu kolejowym. Trwały także prace nawierzchniowe na przejeździe kat. a przy ul. Dzikiej/Czubińskiego.

Grudzień 2015 wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy peron 1a zaczął obsługiwać połączenia kolejowe.

Styczeń 2016 trwają prace wykończeniowe na peronie nr 2 w części południowej, trwa ustawianie małych wiat przystankowych. Trwa wyburzanie części peronu na wschód od przejścia pod torami. Zakończono prace przy peronie 2. Rozpoczęto wyburzanie starej nawierzchni peronu 3.

W lutym 2016 roku oddano do użytku także południową część peronu 2. Równocześnie rozpoczęto prace na peronie 3.

Marzec 2016 rozpoczęto częściową modernizację peronu 1 w zachodniej części położonej w pobliżu peronu 1a. Wytyczono także tymczasowe przejście przez tory między peronami 1 a 2.

Kwiecień 2016 oddano do użytku peron nr 3, jednocześnie rozpoczęła się budowa szybów wind między peronami 1 a 2.

Maj 2016 rozpoczęto wyburzanie wiaty nad peronem 1, który został całkowicie zamknięty dla podróżnych.

Lipiec 2017 oddano do użytku peron 1, trwają prace przy szybach wind oraz przejściu pod torami.

Październik 2016 pojawiły się urządzenia dynamicznej informacji pasażerskiej.

Listopad 2016 oddano do użytku przejście pod torami, dokonano likwidacji tymczasowego przejścia w poziomie szyn. Trwają prace wykończeniowe na peronach 1 i 2.

Grudzień 2016 perony zostały zmodernizowane. Trwają testy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Modernizacja przejścia pod torami, wiat i wiaduktu przy ul. Batorego

Jest to kolejny etap modernizacji stacji. Na podstawie porozumienia miasta i PKP PLK dojdzie do dodatkowych inwestycji kolejowych na terenie miasta. Zadania te będą powiązane z realizowanym przez miasto projektem budowy centrum przesiadkowego, zakupem nowego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej, rozbudową zajezdni itd.

Pierwotnie PKP PLK ogłosiło przetarg na realizację przez jednego wykonawcę 3 komponentów czyli rozbudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Batorego, budowę wiat nad peronami stacji (po zakończeniu modernizacji peronów w latach 2015 - 2016 rozebrano prawie wszystkie stare wiaty, w miejsce których pojawiły się małe wiaty). Nowe wiaty mają być powiązane z tymi, które zostaną zabudowane w centrum przesiadkowym koło dworca PKP. Ostatnią częścią dużego zadania miała być rozbudowa przejścia pod torami, tak, by możliwe było wyjście na drugą stronę torów. Oferty złożone przez potencjalnych wykonawców przekroczyły budżet i postępowanie anulowano.

Duży przetarg podzielono na części dzięki czemu udało się wyłonić wykonawców. Przebudową wiaduktu i budową nowych wiat zajmie się Strabag, zaś rozbudową przejścia Alusta. Umowę z pierwszym wykonawcą podpisano pod koniec października, z drugim na początku tego samego miesiąca. Alusta rozpoczęła prace pod koniec października 2017 roku. 3 stycznia oddano do użytku tor nr 1, pod którym budowano pierwszą część przedłużenia przejścia. Po otwarciu toru nr 1 rozebrano tor nr 5, pod którym teraz będą się toczyć prace. Zdjęcia z realizacji tych 3 zadań można obejrzeć tutaj.

Strabag prowadzi jak na razie prace projektowe, przebudowa wiaduktu i budowa wiat ma się rozpocząć w marcu 2018 roku.