Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Niezrealizowane połączenia kolejowe

Niniejsza publikacja dotyczy planów związanych z budową szeregu połączeń kolejowych wychodzących z Zielonej Góry, które nigdy nie doczekały się realizacji. Artykuł opublikowano na podstawie opracowania M. Zarzyckiego Historia zielonogórskiego węzła kolejowego opublikowanego w Studiach zielonogórskich, Tom VI, rok 2000.

Wspomina się tam o następujących szlakach:
- Zielona Góra - Lubsko - projekt inicjowany w latach 1865 - 66;
- Zielona Góra - Zabór - Bojadła, o to połączenie szczególnie zabiegał zielonogórski magistrat. Władze państwowe nie mówiły nie, jednakże niepewność co do rentowności szlaku jak również wysokie koszty budowy mostu na Odrze przyczyniły się do upadku tej koncepcji. Próby budowy linii podejmowano jeszcze długo po I wojnie światowej (w 1928 roku);
- Zielona Góra - Sulechów - Świebodzin - Międzyrzecz - Krzyż zwanym Zielonogórską Wielką Koleją Graniczną lansowano w latach 20 tych XX wieku. Szlak miał służyć głównie jako linia wojskowa położona w pobliżu granicy z Polską. Mimo priorytetowego charakteru do budowy szlaku nigdy nie doszło.