Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Czerwieńsk

Galeria kliknij tutaj


Węzłowa stacja kolejowa położona na skrzyżowaniu linii nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny i nr 358 Zbąszynek - Gubin - granica państwa. Stacja jest zlokalizowana w północno - zachodniej części miejscowości.Czerwieńsk jako punkt na kolejowej mapie pojawił się około rok wcześniej niż Zielona Góra. Stało się tak z powodu ukształtowania terenu, które zadecydowało o przebiegu szlaków kolejowych. Zielona Góra jest położona w trudnym pagórkowatym terenie, przez co koszty budowy szlaku kolejowego znacznie się powiększają. Czerwieńsk oddalony nieco na północny zachód leży już w nieco łatwiejszym terenie (w kierunku Odry teren się obniża). I ten argument był decydujący, kiedy opracowywano lokalizację szlaku łączącego Guben z Poznaniem. Budowy tej linii dokonało Towarzystwo Kolei Marchijsko - Poznańskiej. W 1870 roku szlak został oddany do użytku dzięki czemu kolej dojechała do Czerwieńska wcześniej niż do Zielonej Góry.

Druga linia kolejowa dzięki której Czerwieńsk stał się węzłem została oddana do użytku 1 października 1871 roku i prowadziła ona z Legnicy p. Głogów, Nową Sól, Zieloną Górę. Do 1874 roku stała była punktem końcowym tego szlaku, który docelowo miał prowadzić z Wrocławia Świebodzkiego do Szczecina. Z powodu konieczności budowy mostu na Odrze prace budowlane wydłużyły się.

Dzięki budowie dwóch szlaków w zbliżonym czasie stacja została ukształtowana jako punkt styczny dwóch szlaków. Pomiędzy nimi zlokalizowano drogę dojazdową z miasta oraz wybudowano dworzec kolejowy. Torowiska obu linii krzyżują się bezkolizyjnie na wschód od stacji (linia nr 273 przechodzi wiaduktem nad linią nr 358). Perony linii nr 358 znajdują się na południe od dworca, perony linii nr 273 znajdują się zaś na północ od budynku dworca. Na wschód od obiektu dworcowego znajduje się także tor umożliwiający zjazd z jednej linii na drugą. Tor ten odgrywa kluczowe znaczenie o czym będzie jeszcze mowa.


Operacja zmiany czoła lokomotywy na stacji Czerwieńsk


Obie linie tj. 273 i 358 przed wojną funkcjonowały jako magistrale i były dwutorowe. Po wojnie zaszły zmiany w kształcie infrastruktury. Linia nr 273 jest nadal dwutorowa i zelektryfikowana. Linia nr 358 jest szlakiem jednotorowym zelektryfikowanym na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk.

Stacja kolejowa obejmuje swoim zasięgiem spory teren, w jej zachodniej części zlokalizowano warsztaty obsługi lokomotyw, mieścił się tutaj także Zakład Taboru. Czerwieńsk obsługuje spory ruch towarowy na obu szlakach, niektóre pociągi zmieniają tutaj kierunek biegu. Dodatkowo pełni też istotną funkcję w transporcie pasażerskim. Do czasu wybudowania tzw. łącznicy Pomorsko - Przylep w Czerwieńsku odbywa się zmiana czoła pociągów podążających z Zielonej Góry w kierunku Warszawy, Poznania, Gdyni, Bydgoszczy etc.

Zasady dotyczące zmiany czoła przedstawia poniższa mapka:

Pokaż Stacja Czerwieńsk na większej mapie

Zmiana czoła wydłuża niestety postój pociągów na stacji, dlatego zdecydowano się na budowę szlaku omijającego stację, który umożliwi płynny ruch pociągów bez konieczności zmiany czoła. Znaczenie węzła spadnie dlatego mieszkańcy miasta nie są zadowoleni z budowy. Stacja w Czerwieńsku stanowi przedłużenie węzła kolejowego Zielona Góra, która generuje ruch kolejowy w okolicy, dlatego też dąży się do przyspieszenia ruchu kosztem postojów na węźle w Czerwieńsku.

Na koniec artykułu o stacji Czerwieńsk informacje ogólne:
położenie wg. km linii nr 273 początek: 165,365, oś: 166,545, koniec: 167,526;
położenie wg. km linii nr 358 początek: 43,010, oś: 43,834, koniec: 44,998. Położenie peronów - lina nr 273:
Tor 2 od km 166,387 do km 166,697 długość 310 m, nr peronu 1;
tor 1 od km 166,384 do km 166,702 długość 318 m, nr peronu 2. Oba perony jednokrawędziowe.
Położenie peronów - lina nr 358:
Tor 4 od km 43,675 do km 43,981 długość 306 m, nr peronu 3;
Tor 6 od km 43,740 do km 44,008 długość 268 m, nr peronu 4. Oba perony jednokrawędziowe.
Stacja jest sterowana z jednej nastawni dysponującej CK zlokalizowanej w południowej części stacji. Pozostałe stare obiekty nastawnicze zostały wyłączone z ruchu.