Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Letnica

Galeria kliknij tutaj


Dawniej stacja, obecnie przystanek kolejowy położony w km 16,497 linii. Obiekty kolejowe zlokalizowano w południowej części wsi z dala od głównej części miejscowości. Stało się tak dlatego, że główna część Letnicy jest położona na zboczu wzgórza liczącego sobie ponad 140 metrów n.p.m. Linia kolejowa omija tą górę od północy i północnego zachodu i dopiero obniżenie terenu w południowej części wsi dało możliwość poprowadzenia tam linii kolejowej i usytuowania punktu kolejowego.Widok ogólny przystanku


Jeszcze w latach 90 tych Letnica była stacją kolejową z rozbudoaną infrastrukturą. Istniał budynek dworca, z nastawnią, magazyn towarowy, tory dodatkowe. Prawdopodobnie jeszcze w latach 90 tych doszło do likwidacji stacji, budynki stacyjne rozebrano z wyjątkiem dawnego szaletu, który przerobiono na poczekalnię dla podróżnych. Przejazd kolejowy położony na południe od dawnej stacji był kiedyś prawdopodobnie strzeżony i posiadał kat. a. Obecnie zredukowany został do kat. d. Na terenie przystanku obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h z uwagi na małąwidzialność przejazdu i mały promień łuku, którym od strony Zielonej Góry wjeżdża się na teren p.o.