Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Zielona Góra Nowy Kisielin

Przystanek Zielona Góra Nowy Kisielin jest położony na terenie miasta Zielona Góra, w okolicy powstającego parku przemysłowego.

Budowa tego przystanku rozpoczęła się w 2015 roku i ma ona związek z uzbrojeniem gruntów w Lubuskim Parku Przemysłowo - Technologicznym. Przetarg na realizację tego zadania ogłaszał Prezydent Miasta Zielona Góra, który zarazem jest stroną realizującą tą inwestycję. Data ogłoszenia wspomnianego przetargu to 3 grudnia 2013 roku. 4 marca 2014 roku doszło do podpisania umowy z wybranym wykonawcą - firmą Mussing ze Szczecina. Prace budowlane przy branży drogowej rozpoczęto w październiku 2014 roku. Dzięki nim dojdzie do budowy drogi dojazdowej wraz z chodnikiem łączących drogę wojewódzką nr 282 (obwodnicę Starego i Nowego Kisielina), a powstającymi peronami przy linii nr 273. Dojdzie także do budowy zatoki autobusowej tuż koło przystanku kolejowego.


Przystanek Nowy Kisielin


Podstawowym celem budowy tego przystanku jest umożliwienie dojazdu koleją dla osób podejmujących pracę w przedsiębiorstwach funkcjonujących w strefie przemysłowej. Z uwagi, na fakt, że tereny inwestycyjne są w fazie stopniowej sprzedaży (w miarę uzbrajania kolejnych części terenu) na razie obiekty kolejowe będą położone dość daleko od funkcjonujących firm. Jednakże w miarę rozwoju strefy przemysłowej odległość od peronów będzie się zmniejszać.

Przystanek będzie zlokalizowany po zachodniej stronie wiaduktu w km 144,729. Będzie się składać z 2 jednokrawędziowych peronów z dojściami w kierunku wiaduktu, który stanowić będzie zarazem komunikację między peronami. Z uwagi na przebieg linii na nasypie konieczne będzie poszerzenie nasypu celem umiejscowienia tam peronów.

Galeria zdjęć z budowy jest dostępna tutaj.

Kalendarium budowy:
- luty 2015 - rozpoczęto przygotowanie podłoża pod perony;
- luty/marzec 2015 - rozpoczęto prace ziemne celem poszerzenia nasypów;
- marzec 2015 - zakończono prace ziemne, zaczęto układać krawędzie przy peronie w torze nr 2, zabudowano słupy oświetleniowe oraz nowe słupy trakcyjne, na które przewieszono przewody sieci trakcyjnej. Na peronie przy torze nr 1 ustawiono słupy pod sieć trakcyjną, ruch pociągów jest prowadzony dwukierunkowo po torze nr 1. W okresie od 25 do 29 marca wymieniono do końca słupy trakcyjne (przy peronie 1), obecnie całość sieci jest już przewieszona na nowe słupy. Ruch dwukierunkowo jest teraz prowadzony po torze nr 2;
- maj 2015 rozpoczęto budowę dojść na perony i płyty przejściowe w kolorze szarym prace spowolniły;
- czerwiec 2015 prace spowolniły, brak większych postępów, firma budująca przystanek prawdopodobnie skupia się obecnie na ukończeniu prac drogowych przy drogach wewnątrz parku przemysłowego i pętli autobusowej;
- lipiec 2015 prace wznowiono, trwa budowa dojścia dla osób niepełnosprawnych na peron 2, na peronie 1 i 2 trwa także profilowanie nasypu. Trwa układanie nawierzchni peronów z szarej kostki brukowej;
- sierpień 2015 trwają prace przy budowie schodów dojściowych na perony, ukończono budowę podjazdów, trwa montaż bariery ochronnej podjazdu na peron 1. Na peronie 2 trwa montaż bariery ochronnej, na peronie 1 bariera została już zamontowana. Nasypy zostały zahumusowane, w okolicy przystanku pojawiło się oznakowanie. Miasto ogłosiło procedurę zamówienia z wolnej ręki, w ramach której na przystanku mają zostać wykonane dodatkowe prace związane z montażem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Planuje się udzielenia zamówienia obecnemu wykonawcy peronów. W ramach prac dodatkowych planuje się montaż okablowania, teletransmisji z nastawniami dysponującymi w Zielonej Górze i Niedoradzu oraz nagłośnienia na peronach.
- wrzesień 2015 trwały ostatnie prace m.in. montaż wiat, roboty porządkowe.
- październik 2015 obiekt oczekuje na odbiór ze strony PKP PLK, prace budowlane zostały zakończone. Zdjęcia ukończonego przystanku można obejrzeć tutaj.

Od 10 grudnia 2018 roku na p.o. zatrzymują się pociągi regionalne. W 2019 roku zmieniono nazwę na Zielona Góra Nowy Kisielin.