Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Zielona Góra-Stary Kisielin

Archiwalna galeria przed modernizacją i zdjęcia od 2015 roku

Zdjęcia z lat 2013 - 2014


Stacja kolejowa (do 9 listopada 2013) od listopada 2013 przystanek osobowy. Zielona Góra-Stary Kisielin jest położony przy linii nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny. Leży między km 148,030 a 149,560 (km osi 148,389). W skład dawnej stacji wchodzą 2 tory w ciągu linii nr 273, dwa perony połączone przejściem po torach. Peron nr 1 leży przy torze nr 2 i ma on długość 235 m (148,377 - 148,612). Przy nim znajduje się dawny budynek dworca oraz szalet stacyjny. Peron nr 2 leżący przy torze nr 1 ma długość 228 m (148,434 - 148,662). Dawna stacja posiadała także dwa tory dodatkowe, jeden na północ od toru nr 1 oznaczony jako nr 3 (zelektryfikowany), drugi na południe od toru nr 2 i oznaczony jako nr 4 (niezelektryfikowany i prowadzący do rampy). Ruch stacyjny był sterowany za pomocą rozjazdów obsługiwanych z 2 nastawni, SK mieszącej się w budynku dworca (w kierunku Niedoradza i Nowej Soli) oraz z nastawni SK 1 (w kierunku Zielonej Góry). Na stacji w 1984 roku zabudowano sygnalizatory świetlne, które zastąpiły sygnalizację kształtową. W wyniku modernizacji szlaku w 2013 roku stacja została zamieniona w przystanek osobowy i posterunek odstępowy. Siedzibą tegoż posterunku została dawna nastawnia SK 1 obecnie oznaczona jako SK. Nastawnia w budynku dworca została zlikwidowana. Perony zyskały nowy wygląd. Dokonano całkowitej wymiany podkładów w zachowanych torach nr 1 i 2 z drewnianych na strunobetonowe. Wymieniono także szyny oraz częściowo wysięgi i słupy trakcyjne. Z racji zmiany roli na posterunek odstępowy na nowej nastawni SK umieszczono maszt, ograniczono liczbę semaforów świetlnych oraz tarcz ostrzegawczych. Od 1 stycznia 2015 roku przystanek znalazł się na terenie miasta Zielona Góra w związku z połączeniem miasta i gminy Zielona Góra. W październiku 2015 roku rozpoczęto zabudowę automatycznego posterunku odstępowego oraz samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe koło nastawni SK. Po zakończeniu tych prac likwidacji ulegnie posterunek odstępowy obsługiwany z nastawni SK. Oprócz tego przejazd zmieni swoją kategorię z a na b. Zdjęcia z postępów w zabudowie są dostępne w galerii przystanku. W 2016 roku zlikwidowano ostatecznie posterunek odstępowy obsługiwany przez dyżurnego ruchu, w jego miejsce uruchomiono automatykę sterującą posterunkiem oraz sygnalizacją na przejeździe. Od 9 grudnia 2018 zmieniono nazwę na Zielona Góra-Stary Kisielin.


Budynek dawnego dworca i dawnej nastawni SK


Charakterystyczne dla dawnej stacji jest położenie na łuku linii nr 273. Spowodowało to konieczność przesunięcia peronu 2, tak aby startującym pociągom zapewnić widoczność zachodniego krańca stacji. Na terenie dawnej stacji obowiązywały do czasu modernizacji w 2013 roku różne dozwolone szybkości przejazdu. Na torze nr 1 jadąc od strony Nowej Soli najpierw obowiązuje ograniczenie do 100 km/h (tor został przełożony w 2007 roku, gdyż jego stan był na tyle fatalny, że został on zamknięty dla ruchu - obowiązywał ruch wahadłowy). Od km 148,349 do końca głowicy stacji obowiązywało ograniczenie do 40 km/h. Jeżeli chodzi o tor nr 2 to na całym odcinku dawnej stacji obowiązywało na nim ograniczenie do 40 km/h.


Tak wyglądała stacja w 1970 roku, źródło zdjęcia kliknij tutaj


Zdjęcie dawnej stacji opublikowane w serwisie Atlas Kolejowy Polski przedstawiające ujęcie stacji z 1970 roku rzuca nieco nowy cień na infrastrukturę Starego Kisielina. Widać na nim, że na zachód od budynku dworcowego znajdował się magazyn towarowy. To jego pozostałości są do dzisiaj widoczne obok budynku stacyjnego. Tor nr 4 prowadził więc nie tylko do rampy, ale także do tegoż magazynu.

Na zdjęciu widać także inny układ peronów niż przed pierwszą modernizacją, która prawdopodobnie miała miejsce w czasie elektryfikacji szlaku. Peron nr 2 położony przy torze nr 1 (ten po prawej) na tym zdjęciu ma formę wąskiego peronu znajdującego się w międzytorzu, składającego się z krawędzi peronowej oraz niewielkiego usypu ziemnego. Podobnego typu perony występowały np. w Niedoradzu, czy Bytomiu Odrzańskim. Po 1 modernizacji zlikwidowano peron w międzytorzu i nowy wybudowano za torem nr 1 pomiędzy nim a torem nr 3. Dzięki temu nowy peron był bezpieczniejszy dla podróżnych. Co ciekawe w Niedoradzu takiego typu peron zlikwidowano dopiero w trakcie modernizacji w 2013 roku. Niewykluczone, że budowa peronu nr 2 w nowym położeniu wymagała korekty układu torowego.

Fotografia przedstawia także sygnalizację kształtową, która potem została zastąpiona przez świetlną. W miejscu semaforów po modernizacji związanej z elektryfikacją zamontowano sygnalizatory świetlne. Obecnie w związku z likwidacją stacji w tym miejscu nie ma zabudowanych żadnych sygnalizatorów.

Powyższe zdjęcie można powiększyć klikając tutaj.