Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Elektrobusy - ekologiczny transport miejski

W Zielonej Górze od kilku lat pojawiały się pomysły uczynienia komunikacji miejskiej nowoczesną i ekologiczną. Pod koniec 2008 roku radni miejscy przegłosowali przyznanie środków finansowych w kwocie 36 tys zł z przeznaczeniem na badania koncepcyjne dotyczące wprowadzenia w mieście tzw duobusów do obsługi komunikacji miejskiej. Duobus to pojazd autobusowy napędzany dwoma rodzajami napędów np. spalinowo - elektryczny. Wraz z pojawieniem się tego zamiaru zaczęto także dyskutować o wprowadzeniu do komunikacji trolejbusów.

W 2014 roku pojawiła się informacja o zaniechaniu rozwijania tematu zakupu duobusów. W jego miejsce pojawiła się koncepcja zakupu 80 - 90 sztuk autobusów z silnikiem elektrycznym. Miasto zamierzało pozyskać na ten cel środki z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Oprócz zakupu taboru zaplanowano także zakup urządzeń do ładowania autobusów w czasie postoju, rozbudowę zajezdni, budowę centrum przesiadkowego tuż koło dworca kolejowego oraz prace w branży kolejowej (wybicie pod torami kolejowymi przejścia dla pieszych koło ul. Batorego umożliwiające izolację ruchu pieszych od pojazdów i powiększenie tym samym powierzchni dostępnej dla pojazdów po likwidacji chodnika pod wiaduktem). Zamiary zakupowe ulegały w międzyczasie ewolucji. Okazało się, że będzie problem z pozyskaniem zgody UE na zakup elektrycznych autobusów przegubowych (uznano koncepcję za będącą w fazie rozwoju i niemożliwą do realizacji przy obecnych warunkach technicznych). Wobec tego zdecydowano się na podział zakupów na 2 części. Ta dotycząca taboru przegubowego dotyczyć będzie diesli. Łącznie w przetargu zgłoszono zamiar zakupu 17 sztuk. Autobusy solowe będące drugą częścią zakupów w ilości 47 sztuk to autobusy elektryczne. Przetargi na zakupy obu typów pojazdów rozstrzygnięto w 2017 roku. Autobusy przegubowe dostarczy Mercedes, zaś elektryczne Ursus. Mercedesy powinny się pojawić w styczniu 2018. Pierwsze elektryki Ursusa zaś powinny zawitać w lipcu 2018. Przed ogłoszeniem przetargu na zakup miasto prowadziło dialog techniczny dzięki czemu kilkukrotnie gościły w Zielonej Górze na testach autobusy elektryczne marki Solaris i Ursus.

Równocześnie zmieniały się także założenia dotyczące inwestycji w projekcie. Dzięki porozumieniu się władz miasta z PKP PLK dojdzie do przebudowy wiaduktu nad ul. Batorego w następstwie czego zostanie on poszerzony. Dojdzie do likwidacji wąskiego gardła w komunikacji. Kolej zaaprobowała także projekt rozbudowy przejścia pod torami na stacji dzięki czemu możliwe będzie przejście na drugą stronę torów, o co zabiegał właściciel położonej tam przychodni. Realizacja rozbudowy przejścia rozpoczęła się pod koniec października 2017 roku i ma być zakończona w listopadzie 2018. Poszerzone przejście będzie wyposażone w zjazdy, tak by możliwe było przejechanie w nim również rowerem. Miasto rozbuduje okolicę dworca, oprócz centrum przesiadkowego pojawią się miejsca parkingowe, wspólnie wiaty łączące perony stacyjne z centrum. Na wybranych pętlach autobusowych pojawią się stacje ładowania autobusów elektrycznych.