Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Duobusy/elektrobusy - ekologiczny transport miejski

Wielu czytelników zapewne zastanawia się nad tym, co to w ogóle jest duobus. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to pojazd napędzany dwoma rodzajami energii. Może to być na przykład pojazd elektryczno - spalinowy. I właśnie o tym napędzie będzie tutaj więcej informacji. Otóż pod koniec 2008 roku radni miejscy przegłosowali przyznanie środków finansowych w kwocie 36 tys zł z przeznaczeniem na badania koncepcyjne dotyczące wprowadzenia w mieście tego typu pojazdów do obsługi komunikacji miejskiej. Jakie są efekty tych badań trudno powiedzieć bo mimo iż minął już ponad rok, od sesji, na której przyznano środki w temacie zapanowała całkowita cisza.

W 2014 roku pojawiła się informacja o zaniechaniu rozwijania tematu zakupu duobusów. W jego miejsca pojawiła się koncepcja zakupu 80 - 90 sztuk autobusów z silnikiem elektrycznym. Miasto zamierza pozyskać na ten cel środki z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach tego projektu oprócz zakupu taboru planuje się także zakup urządzeń do ładowania autobusów w czasie postoju, rozbudowę zajezdni, budowę centrum przesiadkowego tuż koło dworca kolejowego oraz prace w branży kolejowej (wybicie pod torami kolejowymi przejścia dla pieszych koło ul. Batorego umożliwiające izolację ruchu pieszych od pojazdów i powiększenie tym samym powierzchni dostępnej dla pojazdów po likwidacji chodnika pod wiaduktem). Zakup pojazdów i inne zadania w ramach tego projektu są planowane do realizacji w roku 2016. W związku z podjętymi zamiarami już 2 krotnie gościły w Zielonej Górze na testach autobusy elektryczne marki Solaris. Pierwszy raz jesienią 2014 roku, drugi raz w marcu 2015 roku. Więcej szczegółów tego projektu poznamy wkrótce. Z uwagi na powyższy fakt zawarte poniżej rozważania na temat duobusów maja charakter ściśle teoretyczny i nie będą miały zastosowania do Zielonej Góry.

Wracając jednak do samych duobusów jako narzędzia do ekologicznej komunikacji postanowiłem przyjrzeć się co nieco możliwością wprowadzania tego typu transportu w mieście. Najpierw kilka podstawowych informacji na temat samych pojazdów. W Wikipedii pod hasłem duobus znajduje się taka oto informacja:

Duobus – skrzyżowanie autobusu i trolejbusu – pojazd napędzany dwoma źródłami energii: silnikiem elektrycznym pobierającym energię z sieci trakcyjnej i silnikiem spalinowym – najczęściej jest to silnik diesla o wysokiej mocy.


Solaris Trollino z pomocniczym generatorem diesla w Opavie, źródło Wikipedia


Duobus jest cięższy od trolejbusu czy autobusu co powoduje, że musi mieć lepsze zawieszenie i wzmocnioną konstrukcję podwozia. Silnik spalinowy jest uruchamiany w miejscach gdzie nie ma sieci trakcyjnej, dzięki czemu duobus może dotrzeć wszędzie tam gdzie docierają zwykłe autobusy i jednocześnie jest tańszy w eksploatacji na fragmentach trasy, gdzie może korzystać z silnika elektrycznego. Źródło Wikipedia .

Jest to więc pojazd bardziej uniwersalny od trolejbusów, gdyż może docierać w miejsca, gdzie nie ma poprowadzonej trakcji. Dodatkowo jest on bardziej ekonomiczny i ekologiczny, gdyż wykorzystuje energię elektryczną do jazdy. Być może dlatego w Zielonej Górze zaczęto się wstępnie interesować tematem kierując się obniżeniem kosztów utrzymania komunikacji miejskiej. Jednocześnie miejsca, gdzie przejeżdża sporo autobusów szczególnie w godzinach szczytu są zadymione zapachem spalin. Duobusy to transport przyszłości, który jednak nie zagości w naszym mieście, z uwagi na decyzję w sprawie ubiegania się o środki na zakup autobusów z silnikami elektrycznymi.

Gdzie w mieście mogłyby kursować duobusy??

Zielona Góra nie posiada na terenie miasta sieci trakcji elektrycznej, która mogłaby służyć do zasilania duobusów. Aby móc je wprowadzić konieczna byłaby więc jej budowa. Budowa ta mogłaby się odbywać z wykorzystaniem słupów miejskich latarni (jeżeli oczywiście ich wytrzymałość na to pozwala). Wiadomo, że ze względu na koszty budowy trakcji proces ten byłby rozłożony w czasie. W pierwszej kolejności trakcją powinno się objąć ulice, którymi przejeżdża najwięcej pojazdów. Mam tutaj na myśli al. Wojska Polskiego oraz ul. Bohaterów Westerplatte, które stanowią swoisty ciąg komunikacyjny. Budowa trakcji na tych ulicach pozwoliłaby wyeliminować spaliny autobusowe. A przecież tymi ulicami kursują dwie najbardziej popularne i najczęściej kursujące linie - 8 oraz 80. I właśnie na nich zacząłbym stopniowo wprowadzać autobusy dwu-napędowe. Stopniowo w miarę posiadanych środków zasięg trakcji możnaby rozszerzyć o okolice dworca PKP, ulicę Wyszyńskiego, Staszica, Waryńskiego. Potem trakcję możnaby poprowadzić także ul. Łużycką, Długą i Konstytucji 3 maja. Sukcesywnie należałoby prowadzić wymianę taboru na pojazdy dwu-napędowe. Istnieje jeszcze możliwość by taki duobus poruszał się zasilany silnikiem elektrycznym w miejscach, gdzie nie ma trakcji. Jest on wtedy zasilany z akumulatora, którego ładowanie następuje po podpięciu się do trakcji. Takie rozwiązanie przyjęto w Rzymie, gdzie w centrum miasta zrezygnowano z układania trakcji. Jednocześnie nie brano pod uwagę zastosowania tam pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym.

Oferowana przez producentów różna gama modelów jak i możliwości silnikowych daje spore pole manewru dla przewoźników. Dlatego temat wprowadzenia tego typu pojazdów warto wziąć pod uwagę. Zakup pojazdów jak i koszt zamontowania trakcji można oprzeć na wykorzystaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Będzie to także inwestycja w nowy ekologiczny tabor, dlatego żywię nadzieję, że miasto powróci do tego tematu w najbliższym czasie.

Władze miasta zrezygnowały z trakcji autobusowej tym samym odstąpiono od zamiaru zakupu duobusów. W ich miejsce planuje się zakup autobusów z silnikami elektrycznymi, miasto chce na ten cel pozyskać fundusze z UE.

Na koniec parę informacji dotyczących modelu Solaris Trollino, który funkcjonuje także jako duobus. Informacje te pochodzą z Wikipedii kliknij tutaj.

"Solaris Trollino 18" powstał na bazie niskopodłogowego autobusu Solaris Urbino 18. Trolejbus ten wyposażany jest w elektryczne układy napędowe TV Europulse firmy "ČKD Pragoimpex" oraz wyposażenie elektryczne z czeskiej firmy CEGELEC. Końcowy etap montażu jest wykonywany przez czeską firmę "Dopravni Podnik Ostrava" (DP Ostrava). W latach 2002-2005 powstawały również wersje wyposażone w napęd przez węgierską firmę "Ganz Transelektro". Część z nich powstała we współpracy z czeską firmą "Škoda Electric" i były sprzedawane z dodatkowym składnikiem nazwy "Ganz-Škoda". Wszystkie powstałe egzemplarze zostały wyeksportowane.


Taki model duobusa mógłby służyć do obsługi linii nr 8 lub 80, źródło zdjęcia Wikipedia


Oryginalną konstrukcję posiada 30 pojazdów dostarczonych do Rzymu. Ponieważ trasy ich przejazdu przebiegają przez centrum tego miasta, a władze miasta i firmy nie chciały instalować tam linii elektrycznych, wyposażono je w akumulatory. W ten sposób na kilkukilometrowym odcinku nie są zasilane z zewnątrz, a ładowanie akumulatorów odbywa się po przywróceniu takiego zasilania.

Po raz pierwszy na polskich ulicach Solaris Trollino 18AC pojawił się w dniach 14-19 sierpnia 2007, gdy został wypożyczony z czeskiej Ostrawy na jazdy testowe w Gdyni. W tym czasie był eksploatowany na liniach: 21, 23, 24, 27, 28, 710, 723 oraz na linii autobusowej 181 jako duobus (na odcinku niezelektryfikowanych pojazd poruszał się dzięki spalinowemu generatorowi prądu).