Uwaga!
Trwa aktualizacja i konserwacja serwisu

Kolej Lubuskiego Trójmiasta

W ramach współpracy podjętej przez trzy miejscowości - Zieloną Górę, Nową Sól oraz Sulechów zawiązało się stowarzyszenie nazwane Lubuskim Trójmiastem. Wszystkie trzy miasta są ze sobą powiązane silnymi więzami społeczno - gospodarczymi, dlatego też podjęły współpracę mającą na celu zacieśnianie więzi oraz wspólną walkę o inwestorów dających miejsca pracy mieszkańcom.


Pokaż Schemat kolei lubuskiego trójmiasta na większej mapie
Przebieg trasy kolejowej na mapie google


W ramach tej współpracy pojawiła się także koncepcja sprawnego i szybkiego połączenia kolejowego umożliwiającego dojazd do każdej z tych miejscowości. W tej dziedzinie jednak jest sporo do zrobienia. Po pierwsze stan infrastruktury kolejowej łączącej miasta pozostawia bardzo wiele do życzenia. Szczególnie jeżeli chodzi o linię nr 273 popularnie nazywaną odrzanką. Szlak ten łączy ze sobą Nową Sól z Zieloną Góra i dalej z Czerwieńskiem. Jego stan jest niestety bardzo opłakany (zdewastowany tor, na którym dominuje szlakowa prędkość ograniczona do 40 km/h). Konieczne będzie podjęcie jego remontu. W dalszej perspektywie jest planowana modernizacja linii mająca podnieść dozwoloną prędkość do 160 km/h dla pociągów osobowych oraz do 120 km/h dla pociągów towarowych.

Jeżeli chodzi o linie do Sulechowa czyli szlak nr 358, to jego stan jest nieco lepszy niż linii nr 273. Jest jednak zasadniczy problem. Układ torów jest bardzo niesprzyjający, gdyż na węzłowej stacji w Czerwieńsku tory linii nr 273 od strony Zielonej Góry i tory linii nr 358 prowadzącej do Sulechowa spotykają się we wschodniej części stacji. Powoduje to konieczność zmiany czoła lub przestawienia lokomotywy. Trwa to około 15 - 20 minut co znacznie wydłuża czas przejazdu.


Modernizacja toru właściwego na linii nr 273 14.11.2009


Obu tym problemom postanowił zaradzić samorząd województwa lubuskiego, który zdecydował się wesprzeć kolej łączącą lubuskie trójmiasto. Pierwszym ważnym wsparciem stało się przyznanie środków na dofinansowanie modernizacji linii nr 358 mającej podnieść szybkość przejazdu. Drugim zaś wsparcie finansowe dla budowy łącznicy kolejowej między miejscowościami Pomorsko przy linii nr 358 i Przylep przy linii nr 273. Łącznica ta planowana już w latach 70 tych pozwoli ominąć stację w Czerwieńsku i konieczność zmiany czoła, co wydatnie skróci czas przejazdu. Dodatkowo zmodernizowane tory pozwolą na szybszy i bardziej komfortowy przejazd linią. Szczegóły na temat tego przedsięwzięcia znajdują się tutaj.

Dodatkowo poprawę stanu infrastruktury na linii nr 273 dokonano w październiku i listopadzie 2009 roku. Dokonano wtedy modernizacji toru właściwego pomiędzy Zieloną Górą a Czerwieńskiem. Dzięki tej modernizacji na torze poprawiono szybkość przejazdu podnosząc prędkość do 100 km/h. Zdjęcia z modernizacji można obejrzeć tutaj.

Kolejnym problemem dotyczącym uruchomienia szybkiej kolei w ramach trójmiasta stał się brak taboru do obsługi tych połączeń. Temu problemowi również zaradzi samorząd województwa, który podjął decyzję o zakupie 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych, które będą kursowały pomiędzy miejscowościami. Przetarg ma się odbyć w 2011 roku i po zakończeniu modernizacji linii nr 358 wraz z budową łącznicy składy te mają wyruszyć do pracy przewozowej. Szczegóły na ten temat będą się pojawiały w tym dziale w miarę rozwoju sytuacji.